IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Đào tạo
Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Bùi Văn Chanh
Thứ ba, 31/05/2022

Hội đồng đánh giá đã nghe nghiên cứu sinh (NCS) trình bày, cho ý kiến nhận xét và đánh giá chất lượng của Luận án.

Sáng ngày 31/5, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện cho NCS. Bùi Văn Chanh với đề tài: “Nghiên cứu cải tiến mô hình MARINE để mô phỏng và dự báo dòng chảy cho lưu vực sông thiếu số liệu – Áp dụng cho khu vực Nam Trung Bộ”; Ngành: Thủy văn học; Mã số: 9440224.

 

GS. TS. Phạm Thị Hương Lan chủ trì buổi đánh giá

Buổi đánh giá cấp Viện của NCS. Bùi Văn Chanh có sự tham gia của đại diện cơ sở đào tạo là PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu), PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Phó Viện trưởng) cùng đại diện các cơ quan phối hợp đào tạo với Viện và các chuyên gia thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường.

Trước đó, Hội đồng đánh luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Bùi Văn Chanh đã được thành lập theo Quyết định số 109/QĐ-VKTTVBĐKH, ngày 22 tháng 4 năm 2022, với 7 thành viên gồm: GS.TS. Phạm Thị Hương Lan (Trường Đại học Thủy lợi) là Chủ tịch Hội đồng; TS. Lương Hữu Dũng (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) là Ủy viên thư ký; PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) là Ủy viên phản biện 1; PGS.TS Nguyễn Thanh Hùng (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) Ủy viên phản biện 2; PGS. TS. Ngô Lê An (Trường Đại học Thủy lợi) là Ủy viên phản biện 3; PGS.TS. Trần Duy Kiều (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) và TS. Trần Anh Phương (Viện Khoa học Tài nguyên nước) là Ủy viên.

 

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Bùi Văn Chanh

Dưới sự chủ trì của GS. TS. Phạm Thị Hương Lan, Hội đồng đã nghe NCS. Bùi Văn Chanh trình bày các nội dung của Luận án. Trong đó, Luận án xác định mục tiêu nghiên cứu là cải tiến mô hình MARINE để mô phỏng và dự báo dòng chảy chính xác hơn trên các lưu vực sông không ảnh hưởng của thủy triều, thiếu số liệu mua phân bố theo không gian và mặt cắt lòng dẫn. Ứng dụng được mô hình MARINE cải tiến để mô phỏng và dự báo dòng chảy cho một số lưu vực song thiếu số liệu ở khu vực Nam Trung Bộ.

Qua quá trình nghiên cứu, tính toán, NCS. Bùi Văn Chanh đã cải tiến thành công mô hình MARINE. Mô hình MARINE cải tiến mô phỏng dòng chảy lũ có hiệu quả và bước đầu cải thiện chất lượng dự báo nghiệp vụ. Đánh giá chất lượng mô phòng dòng chảy lũ của mô hình MARINE đã cải tiến trên một số lưu vực sông ở khu vực Nam Trung Bộ cho thấy mô hình có khả năng mô phỏng tốt. Ứng dụng mô hình MARINE cải tiến để dự báo trên lưu vực sông Cái Nha Trang trong mùa lũ năm 2020 cao hơn yêu cầu chất lượng dự báo từ 4,7% đến 6,5%. Mô hình, mô đun, công cụ sẽ được chia sẻ rộng rãi nên khá thuận tiện để cải tiến và phát triển trong các nghiên cứu tiếp theo.

 

NCS. Bùi Văn Chanh trình bày nội dung Luận án

Các thành viên Hội đồng sau khi nghe NCS trình bày đã lần lượt cho ý kiến nhận xét về những nội dung của Luận án. Đa số đều cho rằng, Luận án đã có đóng góp mới trong việc cải tiến mô hình MARINE bằng việc tích hợp mô hình sóng động học cho mạng lưới sông phức tạp; tích hợp công cụ nội suy mưa nghịch đảo khoảng cách kết hợp phân bố mua theo độ cao và tích hợp mô đun diễn toán dòng chảy qua hồ để tăng cường chất lượng mô phỏng, dụ báo cho các lưu vực sông thiếu số liệu.

Cùng với đó, Luận án đã ứng dụng thành công mô hình MARINE cải tiến để mô phỏng, dự báo dòng chảy lũ tại một số lưu vực sông ở khu vực Nam Trung Bộ và chứng minh được hiệu quả, khả năng áp dụng cho các lưu vực sông nhỏ không ảnh hưởng triều, thiếu số liệu.

 

Toàn cảnh buổi đánh giá

Sau phiên họp kín, các thành viên Hội đồng đánh giá NCS. Bùi Văn Chanh đủ tiêu chuẩn đạt trình độ tiến sĩ với 2/7/7 phiếu tán thành xuất sắc. Tuy nhiên, NCS. cần sửa chữa và hoàn thiện Luận án theo Quyết nghị của Hội đồng trước khi nộp cho Thư viện Quốc gia.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi đánh giá luận án cấp Viện của NCS. Bùi Văn Chanh:

 
 

PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng - đại diện cơ sở đào tạo phát biểu và tặng hoa cho NCS

 

NCS chụp ảnh cùng lãnh đạo Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, các thầy cô trong Hội đồng

 

PGS.TS. Trần Ngọc Anh – đại diện giáo viên hướng dẫn phát biểu

 

NCS chụp ảnh cùng hai giáo viên hướng dẫn

 
 
Đại diện cơ quan công tác phát biểu và tặng hoa cho NCS 
 

NCS phát biểu tại buổi đánh giá.