IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Đào tạo
Thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Hải Đông
Thứ năm, 16/06/2022

Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện đã nghe kết quả thẩm tra quá trình đào tạo, lấy ý kiến và thống nhất đồng ý cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Hải Đông.

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng chủ trì buổi họp

Chiều ngày 16/6 Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã họp thông qua cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Hải Đông.

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng (Chủ tịch Hội đồng) các thành viên trong Hội đồng đã nghe TS. Trần Thanh Thủy, Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế đọc kết quả thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS. Nguyễn Hải Đông.

Theo đó, NCS. Nguyễn Hải Đông với tên đề tài luận án “Nghiên cứu đồng hóa số liệu vệ tinh cho mô hình chất lượng không khí (CMAQ) tại khu vực Hà Nội”. Trong suốt quá trình nghiên cứu, học tập, NCS. Nguyễn Hải Đông luôn tuân thủ mọi quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. NCS. Nguyễn Hải Đông đã công bố kết quả nghiên cứu của mình trên 03 bài báo được xuất bản trong các tạp chí, tuyển tập hội thảo về môi trường, biến đổi khí hậu như: Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu, Tạp chí Khí tượng thủy văn, Tuyển tập Hội thảo khoa học Quốc gia về Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, Luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Hải Đông cũng đã được các thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện diễn ra ngày 26/11/2021 công nhận đủ tiêu chuẩn đạt trình độ tiến sĩ với 7/7/7 phiếu tán thành.

 

Toàn cảnh buổi họp

Các thành viên trong Hội đồng khoa học, công nghệ và đào tạo của Viện đều cho rằng NCS. Nguyễn Hải Đông là người có tinh thần, thái độ học tập rất tốt. NCS. Nguyễn Hải Đông có năng lực nghiên cứu tốt, luôn nỗ lực trong thực hiện nghiên cứu và học tập. Kết quả nghiên cứu đồng hóa số liệu vệ tinh cho mô hình chất lượng không khí (CMAQ) tại khu vực Hà Nội có giá trị khoa học và thực tiễn cao.

Với số phiếu phát ra là 25 phiếu và thu vào 25 phiếu đồng ý, PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng kết luận: NCS. Nguyễn Hải Đông được nhận học vị tiến sĩ sau cuộc họp ngày 16 tháng 6 năm 2022.