IMHEN
Đào tạo và Hợp tác quốc tế / Đào tạo
Thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Trâm Anh
Thứ tư, 22/06/2022

Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện đã nghe kết quả thẩm tra quá trình đào tạo, lấy ý kiến và thống nhất đồng ý cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Trâm Anh.


PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà chủ trì buổi họp

Chiều ngày 22/6 Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã họp thông qua cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Trâm Anh.

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Phó Viện trưởng Viện Khoa học KTTVBĐKH), các thành viên trong Hội đồng đã nghe TS. Trần Thanh Thủy (Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế) đọc kết quả thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS. Nguyễn Trâm Anh.

Theo đó, NCS. Nguyễn Trâm Anh với tên đề tài luận án “Nghiên cứu hệ sinh thái Hồ Tây trong điều kiện biến đổi khí hậu” là NCS Ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221. Trong suốt quá trình nghiên cứu, học tập, NCS. Nguyễn Trâm Anh luôn tuân thủ mọi quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Năm 2020, NCS. Nguyễn Trâm Anh được công nhận là thành viên tham gia thực hiện đề tài “Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học Hồ Tây, thành phố Hà Nội” thuộc đề tài Đại học Quốc Gia Hà Nội.

 

NCS. Nguyễn Trâm Anh tại buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

NCS. Nguyễn Trâm Anh đã công bố kết quả nghiên cứu của mình trên 04 bài báo được xuất bản trong các tạp chí, tuyển tập hội thảo về môi trường, biến đổi khí hậu như: “Tác động của biến đổi khí hậu đến chất lượng nước hồ: Nghiên cứu điển hình cho Hồ Tây, Hà Nội”, “Đánh giá tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu đến khu hệ cá hồ Tây” đăng trên Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu; “A Proposal plan of Restoration of Ho Tay (West Lake) – (Hanoi Capital Vietnam) for Sustainable development in the Context of Global Climate change”, Hanoi Forum; “Climate change impact assessment on ecosystem services of West Lake, Hanoi capital and suggestion a system of mitigation and adaptation measures”, 17th World Lake Conference.

Cùng với đó, Luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Trâm Anh cũng đã được các thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện diễn ra ngày 30/12/2021 công nhận đủ tiêu chuẩn đạt trình độ tiến sĩ với 2/7/7 phiếu tán thành xuất sắc.

 

Toàn cảnh buổi họp

Các thành viên trong Hội đồng khoa học, công nghệ và đào tạo của Viện đều cho rằng NCS. Nguyễn Trâm Anh là người có tinh thần, thái độ học tập rất tốt. NCS. Nguyễn Trâm Anh có năng lực nghiên cứu tốt, luôn nỗ lực trong thực hiện nghiên cứu và học tập. Kết quả nghiên cứu hệ sinh thái Hồ Tây trong điều kiện biến đổi khí hậu có giá trị khoa học và thực tiễn cao.

Với số phiếu phát ra là 25 phiếu và thu vào 25 phiếu đồng ý, PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà kết luận: NCS. Nguyễn Trâm Anh được nhận học vị tiến sĩ sau cuộc họp ngày 22 tháng 6 năm 2022.