Diễn tập “Điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hoà Bình và ứng phó đảm bảo an toàn hạ du”

Trước tình hình diễn biến thời tiết và thiên tai ở khu vực miền Bắc đang có những diễn biến rất phức tạp, ngày 14/7/2018, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tham gia Diễn tập “Điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hoà Bình và ứng phó đảm bảo an toàn hạ du”. Tại buổi diễn tập, Viện KHKTTVBĐKH đã báo cáo kết quả tính toán và đề xuất phương án điều hành hồ, cụ thể:

– Viện thống nhất với số liệu và nhận định tình hình mưa lũ tiếp theo của các đơn vị tư vấn vừa báo cáo và dự báo mưa lũ của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia;

Trên cơ sở diễn biến thực tế tình hình mưa lũ vừa qua và kết quả tính toán của mô hình dự báo và kinh nghiệm thực tế của các chuyên gia tính toán, Viện kiến nghị mở thêm 03 cửa xả đáy của hồ Hòa Bình, trong đó 01 cửa vào lúc 21h30 tối nay, 01 cửa vào 9h ngày mai và 01 cửa tiếp theo vào 16h ngày mai.

Toàn cảnh buổi diễn tập: http://www.youtube.com/watch?v=yCFQ8wlRy3E
Phòng KHĐTHTQT

Trả lời