IMHEN
Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức
Các Phó Viện trưởng
22/01/2016

 

Phó Viện trưởng: PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương                     

 

Điện thoại cơ quan: +84 4 38 359 491

Email: huong.huynhlan@imh.ac.vn

          huynhlanhuong@gmail.com