IMHEN
Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức
Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng - Khí hậu
07/08/2015

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Khí hậu

 
1.  Giới thiệu về Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng - Khí hâu
 
a. Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng - Khí hậu có Giám đốc và một số Phó Giám đốc.

 

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trung tâm; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.

 

Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác và nhiệm vụ được phân công.

 

b. Các đơn vị trực thuộc Trung tâm:

 

1. Phòng Khí tượng nhiệt đới; 
2. Phòng Khí hậu;
3. Phòng Vật lý khí quyển;
4. Phòng Khí tượng - Khí hậu ứng dụng;
5. Phòng Dự báo Khí tượng - Khí hậu.

 

 

 

Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng - Khí hậu có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi theo quy định hiện hành.

Giám đốc trung tâm : TS. Mai Văn Khiêm
Tel: (084) 37 730 734

Email: khiem@imh.ac.vn

          maikhiem77@gmail.com

Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Văn Hiệp
Tel: (084) 38 357 159
Email: hiepn@imh.ac.vn

          hiepwork@gmail.com