IMHEN
Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức
Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng
Thủy văn biển
26/08/2015

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Thủy văn biển

a.Lãnh đạo Trung tâm NC Biển và tương tác Biển Khí quyển  có Giám đốc và một số Phó Giám đốc.

 

            Giám đốc chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trung tâm; xây dựng quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.

 

            Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các lĩnh vực và nhiệm vụ công tác được phân công.

 

b. Các đơn vị trực thuộc Trung tâm:

 

1. Phòng Nghiên cứu Tương tác Biển - Khí quyển;

2. Phòng Động  lực và Môi trường biển;

3. Phòng Động lực và Môi trường đới bờ.


  
  Giám đốc Trung tâm : TS. Nguyễn Xuân Hiển 
  Điện thoại cơ quan : (084) 37 730 409
  Điện thoại di động:  0912 633 863
  Email: nguyenxuanhien@imh.ac.vn; nguyenxuanhien79@gmail.com