IMHEN
Giới thiệu / Thành tựu nghiên cứu
Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng thủy văn Biển
07/08/2015

Thành tựu nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng thủy văn Biển

Từ khi thành lập đến nay Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Thủy văn biển đã thực hiện rất nhiều đề tài, dự án, các hợp đồng khoa học về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng quy trình, quy phạm, điều tra, khảo sát, nghiên cứu thực địa v.v. Trung tâm cũng đã tham gia thực hiện nhiều đề tài/dự án thuộc các chương trình khoa học trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển KT-XH của đất nước. Đồng thời các đề tài nghiên cứu đã góp phần quan trọng vào việc đào tạo nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu, chỉ đạo và quản lý nghiên cứu khoa học của các cán bộ khoa học, các cấp quản lý của Trung tâm.

Các nghiên cứu của Trung tâm tập trung ở các lĩnh vực sau:
 
1. Nghiên cứu Khí tượng Thủy văn biển;
2. Nghiên cứu Tài nguyên, Môi trường biển;
3. Nghiên cứu Thiên tai biển;
4. Nghiên cứu Nước biển dâng và Biến đổi khí hậu.

Các hoạt động chính đã được thực hiện

TT

Tên đề tài/ dự án

Thời gian

1

Nghiên cứu cơ sở khoa học kỹ thuật để làm mưa nhân tạo ở Việt Nam.

2004-2006

2

Cơ sở khoa học trong tính toán xác định ranh giới giữa đê sông, đê cửa sông và đê biển

2004

3

Xây dựng bản đồ nguy cơ sóng thần cho các vùng bờ biển Việt Nam.

2006-2008

4

Xác định nguyên nhân gây ô nhiễm dầu cho dải ven biển Việt Nam

2007

5

Tính toán khuếch tán nhiệt tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

2008

6

Tính toán khuếch tán nhiệt tại khu vực nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 và 2.

2009

7

Tính toán khuếch tán nhiệt tại khu vực Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch, Quảng Bình

2009

8

 

Chạy mô hình tính toán khuếch tán nhiệt trong nước biển (Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng, Hà Tĩnh )

 

2009

9

Điều tra, đánh giá và cảnh báo biến động của các yếu tố khí tượng thủy văn có nguy cơ gây tổn thương tài nguyên-môi trường vùng biển và dải ven biển Việt Nam, đề xuất các giải pháp phòng tránh và ứng phó

2009 - 2011

10

Điều tra, đánh giá và dự báo sự cố tràn dầu gây tổn thương môi trường biển, đề xuất các giải pháp phòng ngừa và ứng phó

2009 - 2011

11

Tính toán, dự báo ô nhiễm dầu và khuyếch tán nhiệt của dòng thải nước làm mát của nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 trên sông Ninh Cơ

2010

12

Nghiên cứu phương pháp dự báo biên triều cho các cửa sông

2010 - 2011

13

Tổng hợp, phân tích, lựa chọn các kịch bản nước biển dâng trên thế giới phù hợp để cập nhật và xây dựng các kịch bản nước biển dâng đặc thù cho các vùng ven biển Việt Nam theo từng giai đoạn từ 2020 đến 2100

2010 - 2011

14

Xây dựng kịch bản nước biển dâng trong thế kỷ 21 cho Việt Nam theo các đơn vị hành chính cấp tỉnh ven biển, đáp ứng được các yêu cầu đánh giá tác động của nước biển dâng đối với các lĩnh vực KTXH khác nhau ở quy mô quốc gia và nhỏ hơn

2010 -2011

15

Đánh giá biến động mực nước biển cực trị do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu phục vụ chiến lược kinh tế biển

2009 - 2011

16

Khảo sát, tính toán chế độ động lực bồi lắng, xói lở khu vực Cà Mau do tác động của biến đổi khí hậu

2010- 2012

17

Thiết lập và vận hành mô hình tính toán lan truyền chất ô nhiễm xuyên biên giới qua hệ thống sông Hồng và sông Mê Kông

2011

18

Lập Dự án đầu tư Tăng cường Hệ thống Dự báo thời tiết và cảnh báo sớm

2011 - 2012

19

Đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng – kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh”

2012

20

Đánh giá môi trường chiến lược Dự án: “Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp cảng biển Hải Hà”.

2012

21

Nghiên cứu phát triển mô hình mô phỏng sóng trong đới sóng đổ bằng mô hình Boussinesq kết hợp với mô hình sóng dài phi tuyến

2013

22

Rà soát mô hình Hệ thống cảnh báo sớm và thiết kế chi tiết hệ thống cảnh báo sớm tổng hợp đa thảm họa

2013 - 2014

23

 

Quy hoạch xây dựng hệ thống báo động trực canh cảnh báo sóng thần cho các vùng có nguy cơ cao

 

2014

24

Nghiên cứu luận cứ khoa học cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam

2014-2015

25

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sức khỏe một số cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam và giải pháp ứng phó

2015

26

Phân vùng bão và xác định nguy cơ bão, nước dâng do bão cho dải ven biển Việt Nam

2015

27

Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam

2015

28

Cập nhật, ban hành phân vùng bão, trong đó phân vùng gió cho các vùng ở sâu trong đất liền khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ

2015 - 2016

29

Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ bề mặt nước biển đến cường độ và quỹ đạo của bão trên Biển Đông

2015 - 2016

30

Xây dựng bản đồ ngập lụt do nước biển dâng trong tình huống bão mạnh, siêu bão

2015 - 2016