IMHEN
Giới thiệu / Chức năng nhiệm vụ
Phòng Nghiên cứu Công nghệ đo đạc Khí tượng Thủy văn
26/08/2015

Chức năng nhiệm vụ Phòng Nghiên cứu Công nghệ đo đạc Khí tượng Thủy văn

Chức năng và nhiệm vụ:

- Xây dựng, trình Viện trưởng chương trình nghiên cứu công nghệ đo đạc và truyền số liệu phục vụ cho mạng quan trắc ngành KTTV.

- Thực hiện các đề tài, chương trình nghiên cứu và dự án về khoa học công nghệ được giao.

- Tham gia chương trình hiện đại hoá mạng lưới quan trắc của ngành KTTV và môi trường.

- Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới trong đo đạc và quan trắc KTTV và Môi trường.

- Cung cấp các giải pháp tự động hoá mạng lưới quan trắc.

- Nghiên cứu, sản xuất các thiết bị quan trắc chuyên nghành KTTV và Môi trường.

- Tư vấn, thiết kế và chuyển giao công nghệ các hệ thống cảnh báo KTTV và Môi trường.

- Quản lý cán bộ, viên chức và các tài sản, thiết bị được giao.