IMHEN
Giới thiệu
Lãnh đạo viện
08/01/2015

Viện trưởng: PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng                                                                          

 

Điện thoại cơ quan: 02 4 38 359 540

Email: nvthang@imh.ac.vn

           nvthang.62@gmail.com

 

 

 

Phó Viện trưởng: PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương                     

 

Điện thoại cơ quan: 02 4 38 359 491

Email: huong.huynhlan@imh.ac.vn

           huynhlanhuong@gmail.com

 

 

 

Phó Viện trưởng: PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà

 
Email: phamttnga@imh.ac.vn