IMHEN
Giới thiệu
Lãnh đạo viện
08/01/2015

Viện trưởng: PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng                                                                          

 

Điện thoại cơ quan: +84 4 38 359 540

Email: nvthang@imh.ac.vn

           nvthang.62@gmail.com

 

 

 

Phó Viện trưởng: PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương                     

 

Điện thoại cơ quan: +84 4 38 359 491

Email: huong.huynhlan@imh.ac.vn

           huynhlanhuong@gmail.com

 

 

 

Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Xuân Hiển               


Điện thoại cơ quan: +84 4 37 730 409

Email: nguyenxuanhien@imh.ac.vn

           nguyenxuanhien79@gmail.com