Hồ sơ các ứng viên đăng ký xét GS, PGS năm 2019

Hồ sơ đầy đủ của các ứng viên đăng ký xét Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 trong các tệp kèm theo:
1. Hồ sơ của ứng viên đăng ký Giáo sư (PGS. TS. Trần Hồng Thái): 
2. Hồ sơ của ứng viên đăng ký Phó Giáo sư (TS. Mai Văn Khiêm):
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *