Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Đoàn Thị Thanh Bình

Các thành viên hội đồng đã nghe NCS. Đoàn Thị Thanh Bình trình bày về nội dung luận án, đưa ra các nhận xét chi tiết và đánh giá toàn diện về công trình nghiên cứu của NCS trong cuộc họp kín.

Chiều ngày 11/12, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện cho nghiên cứu sinh (NCS) Đoàn Thị Thanh Bình với đề tài luận án: “Nghiên cứu xây dựng kịch bản giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sản xuất thép ở Việt Nam”; Ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221.

GS.TS. Đặng Thị Kim Chi chủ trì buổi đánh giá

Tới dự buổi đánh giá cấp Viện của NCS. Đoàn Thị Thanh Bình có đại diện cơ sở đào tạo là PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu), PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng (chuyên gia cao cấp của Viện – Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu), đại diện các cơ quan phối hợp đào tạo với Viện và các chuyên gia thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường.

Tại buổi đánh giá, ThS. Phạm Ngọc Vinh (Phó Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế) đã tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện cho NCS. Đoàn Thị Thanh Bình. Cụ thể, theo Quyết định số 310/QĐ-VKTTVBĐKH, ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Viện Trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện cho NCS. Đoàn Thị Thanh Bình gồm 7 thành viên: GS. TS. Đặng Thị Kim Chi (Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam) là Chủ tịch Hội đồng; TS. Lê Ngọc Cầu (Viện Khoa học KTTVBĐKH) là Ủy viên Thư ký; PGS. TS. Lê Hà Thanh (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) là Ủy viên phản biện 1; PGS. TS. Lưu Đức Hải (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) là Ủy viên phản biện 2; TS. Lương Quang Huy (Cục Biến đổi khí hậu) là Ủy viên phản biện 3; PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh (Viện Khoa học KTTVBĐKH) và PGS. TS. Đoàn Quang Trí (Tổng cục Khí tượng Thủy văn) là Ủy viên.

NCS. Đoàn Thị Thanh Bình trình bày các nội dung của luận án

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng là GS. TS. Đặng Thị Kim Chi, các thành viên trong Hội đồng đã nghe NCS. Đoàn Thị Thanh Bình trình bày tóm tắt các nội dung của luận án gồm: Mục tiêu, đối tượng, phạm vi, nội dung và kết quả nghiên cứu… Trong đó, NCS đặc biệt nhấn mạnh đến những đóng góp mới của Luận án so với các nghiên cứu trước đó. Cụ thể, về mặt lý luận, Luận án đã thử nghiệm áp dụng phương pháp quan trắc đo đạc thực tế nhằm xác định được hệ số phát thải cho hai loại hình công nghệ BOF (lò thổi Oxy-Basic Oxygen Furnace) và EAF (Electric Arc Furnace-lò hồ quang điện) ở Việt Nam, với mục tiêu cung cấp cơ sở khoa học cho việc chính xác hóa kết quả tính toán kiểm kê phát thải khí nhà kính (KNK) của Việt Nam. Từ kết quả hệ số phát thải nghiên cứu được, luận án đã xây dựng các kịch bản phát thải KNK cho hoạt động sản xuất thép, từ đó tiến hành đánh giá được các tác động của những kịch bản đến sự phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.

TS. Đỗ Tiến Anh – giáo viên hướng dẫn của NCS phát biểu

Về mặt thực tiễn, việc xác định các hệ số phát thải riêng cho Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất thép giúp cho việc kiểm kê, đánh giá tiềm năng giảm phát thải, xây dựng kịch bản phát thải KNK có độ chính xác cao hơn, phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đặc biệt, với các hệ số phát thải được xác định riêng cho ngành sản xuất thép ở Việt Nam, khi thị trường các-bon đi vào hoạt động sẽ mang lại lợi ích trong việc xác định được các tín chỉ các-bon một cách rõ ràng và công bằng hơn. Cùng với đó, việc xây dựng được các kịch bản giảm phát thải KNK trong lĩnh vực sản xuất thép sẽ giúp cho các nhà quản lý trong lĩnh vực sản xuất thép và các nhà quản lý về BĐKH xác định được các lộ trình để vừa giảm phát thải KNK hiệu quả và vừa đảm bảo phát triển bền vững.

Sau phần trình bày của NCS. Đoàn Thị Thanh Bình, các thầy cô trong Hội đồng đã lần lượt đọc ý kiến phản biện. Sau phiên họp kín, Hội đồng đánh giá NCS. Đoàn Thị Thanh Bình đủ tiêu chuẩn đạt trình độ tiến sĩ. Tuy nhiên, NCS cần sửa chữa và hoàn thiện Luận án theo Quyết nghị của Hội đồng trước khi nộp cho Thư viện Quốc gia.

Một số hình ảnh của buổi chấm luận án tiến sĩ của NCS. Đoàn Thị Thanh Bình:

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) phát biểu tại buổi đánh giá

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà tặng hoa cho NCS

NCS phát biểu, cảm ơn cơ sở đào tạo

NCS chụp ảnh cùng đại diện cơ sở đào tạo, các thầy cô trong hội đồng và giáo viên hướng dẫn

Đại diện cơ quan công tác tặng hoa cho NCS

Đại diện nhóm NCS của Viện tặng hoa chúc mừng NCS.