Hội đồng thẩm định, đánh giá thuyết minh nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia (KC.13)

Ngày 27/12, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định, đánh giá thuyết minh nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia (KC.13).

PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà chủ trì buổi thẩm định

Theo đó, PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà đã chủ trì hội đồng thẩm định, đánh giá thuyết minh cho hai nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia (KC.13) là “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo xâm nhập mặn dựa trên công nghệ viễn thám và thông lượng neutron vũ trụ cho khu vực ven biển Việt Nam” và “Nghiên cứu tích hợp dữ liệu đa nguồn từ vệ tinh, bóng thám không tầm thấp, UAV, LiDAR, ra đa khí tượng và mô hình số khí tượng để tăng độ chi tiết trong xác định đặc điểm, cấu trúc lớp biên khí quyển khu vực duyên hải Bắc Trung Bộ”.

Các thành viên trong hội đồng thẩm định

Với mỗi nhiệm vụ, chủ nhiệm đề tài đã trình bày tổng quan chung về tính cấp thiết, nội dung nghiên cứu và các sản phẩm dự kiến.

TS. Tạ Thu Hằng trình bày tại buổi thẩm định

TS. Nguyễn Thị Thanh trình bày nội dung nghiên cứu tại buổi thấm định

Các thành viên hội đồng sau đó đã lần lượt đặt câu hỏi, cho ý kiến nhận xét góp ý để chủ nhiệm đề tài hoàn thiện thuyết minh, chuẩn bị cho các công đoạn tiếp theo.