Hội thảo dự thảo luận án tiến sĩ của NCS. Trương Bá Kiên

Chiều ngày 13/1, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức hội thảo khoa học luận án tiến sĩ của NCS. Trương Bá Kiên với đề tài luận án: “Nghiên cứu vai trò của đồng hóa số liệu radar trong mô hình WRF đối với dự báo mưa định lượng hạn ngắn khu vực Nam Bộ”, ngành: Khí tượng và khí hậu học; Mã số: 9440222.

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà chủ trì buổi hội thảo

Buổi hội thảo của NCS. Trương Bá Kiên diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) với sự tham gia của các chuyên gia về lĩnh vực biến đổi khí hậu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại Hổi thảo, NCS. Trương Bá Kiên đã trình bày tóm tắt các nội dung của Luân án. Trong đó, Luận án xác định mục tiêu nghiên cứu là thiết lập được và tối ưu hóa hệ thống đồng hóa radar cập nhật nhanh cho mô hình WRF trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh (gọi là HCM-RAP) để dự báo mưa lớn hạn cực ngắn (1–6h). Cải thiện và nâng cao độ chính xác kết quả dự báo mưa lớn hạn cực ngắn cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở đồng hóa số liệu số liệu radar cập nhật nhanh cho mô hình WRF. Áp dụng được hệ thống đồng hóa số liệu radar cập nhanh cho mô hình WRF nhằm nâng cao độ chính xác của kết quả dự báo mưa lớn hạn cực ngắn 1h, 3h, 6h cho khu vực Thành phố Hồ Chính Minh.

NCS. Trương Bá Kiên trình bày nội dung luận án

Về cấu trúc, ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, nội dung chính của luận án được trình bày trong 3 chương gồm: Tổng quan các nghiên cứu về đồng hóa số liệu radar trong dự báo mưa lớn hạn cực ngắn; phương pháp đồng hóa radar trong dự báo mưa lớn hạn cực ngắn và số liệu sử dụng trong luận án; hiệu quả đồng hóa số liệu radar trong dự báo mưa lớn hạn cực ngắn cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Sau phần trình bày của NCS. Trương Bá Kiên, các thầy cô tham dự buổi hội thảo đã đặt câu hỏi và góp ý cho luận án của NCS về mặt cấu trúc của luận án, nội dung chi tiết của các chương và những kết quả cũng như điểm mới mà luận án cần đạt được.

Trả lời