Hội thảo khoa học nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia do TS. Trần Văn Trà làm chủ nhiệm

Hội thảo đã nghe nhóm thực hiện trình bày về rủi ro nguồn nước lưu vực sông Ba, quy trình công nghệ đánh giá rủi ro nguồn nước theo cách tiếp cận “từ trên xuống” và “từ dưới lên” cũng như dự thảo báo cáo tổng kết của nhiệm vụ.

TS. Nguyễn Quốc Khánh chủ trì buổi hội thảo

Chiều ngày 27/2 tại Hà Nội, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức Hội thảo khoa học thuộc nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng phương pháp luận theo tiếp cận kết hợp “từ trên xuống” và “từ dưới lên” đánh giá rủi ro nguồn nước do thay đổi chế độ thủy văn dưới tác động của thay đổi khu vực và toàn cầu” do TS. Trần Văn Trà làm chủ nhiệm.

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Quốc Khánh (Phó Viện trưởng Viện KTTVBĐKH) với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực khí tượng, thủy văn, kinh tế, môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại hội thảo, TS. Trần Văn Trà đã đại diện nhóm thực hiện trình bày các nội dung của nhiệm vụ. Ngoài phần giới thiệu khái quát về đề tài, tại hội thảo lần này nhóm tập trung đi sâu vào giới thiệu các nội dung gồm: Đánh giá rủi ro nguồn nước lưu vực sông Ba; Các giải pháp giảm thiểu rủi ro nguồn nước lưu vực sông Ba; Quy trình công nghệ đánh giá rủi ro nguồn nước do thay đổi chế độ thủy văn dưới tác động của thay đổi khu vực và toàn cầu và Dự thảo báo cáo tổng kết của đề tài.

TS. Trần Văn Trà trình bày nội dung nghiên cứu tại hội thảo

Sau phần trình bày của TS. Trần Văn Trà, các chuyên gia tham dự hội thảo đã đưa ra ý kiến thảo luận về những nội dung mà đề tài đã thực hiện.

Phát biểu tổng kết hội thảo, TS. Nguyễn Quốc Khánh đánh giá cao những kết quả nghiên cứu mà nhóm thực hiện đề tài đã làm được. Theo ông Khánh, các sản phẩm của đề tài về cơ bản đã đảm bảo chất lượng và tiến độ theo đúng yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần tiếp thu, chỉnh sửa lại theo các ý kiến đóng góp của chuyên gia, hoàn thiện để chuẩn bị cho nghiệm thu.