Họp Hội đồng KH&CN cấp Quốc gia đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài KC.08.36/16-20 do TS. Nguyễn Xuân Hiển làm chủ nhiệm

Hội đồng nghiệm thu đã nghe TS. Nguyễn Xuân Hiển (chủ nhiệm đề tài) trình bày các kết quả mà đề tài đã đạt được đồng thời đưa ra những ý kiến đánh giá, đóng góp về đề tài.

Sáng 2/3/2020, tại phòng họp 205, Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Họp Hội đồng KH&CN cấp Quốc gia đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp quốc gia KC.08.36/16-20: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới theo các bản tin dự báo khí tượng thủy văn và áp dụng thử nghiệm cho khu vực Bắc Trung Bộ” do TS. Nguyễn Xuân Hiển làm chủ nhiệm đề tài.

 
 
 
 
Toàn cảnh buổi họp nghiệm thu.

Đề tài KC.08.36: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới theo các bản tin dự báo khí tượng thủy văn và áp dụng thử nghiệm cho khu vực Bắc Trung Bộ” là đề tài cấp Nhà nước với kinh phí là 4.500.000.000 đồng. Đề tài được thực hiện từ tháng 6/2019 đến tháng 11/2020, cơ quan chủ trì là Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ và Trung tâm Dự báo KTTVQG là cơ quan phối hợp thực hiện đề tài.

Thành phần Hội đồng nghiệm thu gồm 08 thành viên (01 thành viên vắng mặt) do GS.TS. Phan Văn Tân, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội làm chủ tịch. Tham dự buổi họp nghiệm thu, Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ có ông Lê Tài Dũng, Phó giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước, GS.TS Trần Thục, Đại diện Ban chủ nhiệm chương trình KC.08/16-20. Về phía Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (đơn vị chủ trì đề tài) có PGS.TS Phạm Thị Thanh Ngà, Phó Viện trưởng làm đại diện.

Tại buổi họp nghiệm thu, TS. Nguyễn Xuân Hiển, Chủ nhiệm đề tài, thay mặt nhóm thực hiện báo cáo tóm tắt các kết quả nghiên cứu của đề tài.

Đề tài với 3 mục tiêu là: Xây dựng được phương pháp luận tính toán, xách định cấp độ rủi ro thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ); Xây dựng được hệ thống phần mềm tính toán, cảnh báo rủi ro thiên tai bão và áp thấp nhiệt đới theo các bản tin dự báo khí tượng thủy văn; Áp dụng thử nghiệm cho khu vực Bắc Trung Bộ.

Các sản phẩm của đề tài đã đạt được bao gồm: 06 sản phẩm khoa học; 01 bài báo đăng trên tạp chí uy tín quốc tế, 01 bài báo đăng trên tạp chí Khoa học trong nước; hỗ trợ đào tạo 02 Tiến sĩ và 01 Thạc sỹ. Các sản phẩm của đề tài đã được chuyển giao cho các cơ quan chuyên ngành và các địa phương thuộc khu vực nghiên cứu.

Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước kết hợp kết quả điều tra thực địa, tham vấn chuyên gia, đề tài đã xây dựng được phương pháp luận tính toán và phân cấp rủi ro thiên tai do bão và ATNĐ trên cơ sở tổ hợp ba yếu tố hiểm họa, độ phơi bày và tính dễ bị tổn thương. Trong đó, thành phần hiểm họa dựa trên sự phân cấp của lượng mưa 24 giờ lớn nhất, tốc độ và tần suất bão/độ tin cậy của dự báo.

Đề tài đã thực hiện phân vùng các tiêu chí thành phần rủi ro do Bão/ATNĐ cho khu vực Bắc Trung Bộ dựa trên các số liệu chỉ số phụ của các tiêu chí thuộc ba thành phần. Kết quả phân vùng chỉ ra, các tỉnh khu vực gần biển thường có mức độ hiểm họa cao hơn các huyện trong đất liền, trong khi đó những khu vực có đông dân cư, khu vực có cơ sở hạ tầng đơn sơ có mức độ phơi bày trước thiên tai lớn hơn các huyện còn lại.

Đề tài đã xây dựng phần mềm cảnh báo thời gian thực rủi ro do Bão/ATNĐ cho khu vực Bắc Trung Bộ theo đơn vị hành chính cấp huyện. Phần mềm được thực hiện tự động hóa tính toán dựa trên bản tin dự báo Bão/ATNĐ củaTrung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Đề tài đã ứng dụng phần mềm thử nghiệm cảnh báo rủi ro do cho cơn bão 2 (Sinlaku) năm 2020 tại khu vực Bắc Trung Bộ. Kết quả tính toán cho thấy mức độ hiểm họa và rủi ro do bão tương đối phù hợp với thực tế diễn biến của cơn bão Sinlaku và có thể áp dụng vào công tác cảnh báo nghiệp vụ.

Trước đó, chiều ngày 25/2/2021, tại phòng họp 116-118, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã diễn ra buổi họp Tổ chuyên gia thẩm định kết quả đề tài.

 

Toàn cảnh buổi họp tổ chuyên gia ngày 25/2/2021.

Hội đồng nghiệm thu cấp Quốc gia và Tổ chuyên gia đã đánh giá các sản phẩm đã đáp ứng đầy đủ khối lượng, số lượng, chủng loại loại sản phẩm đã đăng ký của đề tài. Các sản phẩm của đề tài có chất lượng tốt, có tính ứng dụng thực tiễn cao trong công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Kết thúc phiên họp, Hội đồng đánh giá Đề tài được nghiệm thu ở mức “Đạt”.

Trả lời