Thông báo và dự báo khí hậu số tháng 03 năm 2024

Nội dung chính của bản “Thông báo và Dự báo khí hậu” số tháng 03/2024 gồm tổng kết về diễn biến khí hậu trên thế giới, ở Việt Nam trong tháng 12/2023 đến tháng 2/2024 và nhận định về diễn biến của hiện tượng ENSO cũng như diễn biến khí hậu trên thế giới, ở Việt Nam trong 3 tháng, từ tháng 4- 6 năm 2024. Nguồn số liệu chủ yếu của bản Thông báo và Dự báo khí hậu được tham khảo từ các Trung tâm khí hậu lớn trên thế giới và từ Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Nội dung chính của bản tin Thông báo và dự báo khí hậu số tháng 03/2024:

Phần I “Tổng kết khí hậu” trình bày diễn biến khí hậu trên thế giới, khu vực và ở Việt Nam trong tháng 12-2 năm 2023/2024. Nguồn số liệu và thông tin chủ yếu được thu thập từ Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ (CPC), Viện Nghiên cứu Quốc tế về Xã hội và Khí hậu (IRI), Cục Khí tượng Úc (BOM).

Nội dung chính của Phần II “Dự báo khí hậu 3 tháng từ tháng 4-6 năm 2024” được xây dựng dựa trên kết quả tổng hợp thông tin từ IRI, CPC, BOM, Trung tâm Dự báo Thời tiết Hạn vừa châu Âu (ECMWF) và kết quả dự báo bằng mô hình thống kê của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Tải file TBDB số tháng 3/2024:TBBDKH_T03_2024

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Nghiên cứu Dự báo Khí hậu, Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng – Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu,

Địa chỉ: Số 23/62, Đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 024. 62728299.