Lịch công tác tuần 11

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

Tuần thứ 11 (từ ngày 13/3 đến 19/03 năm 2023)

Ngày LÃNH ĐẠO VIỆN Giờ NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐỊA ĐIỂM
Thứ Hai

13/3

Lãnh đạo Viện 14h00 Giao ban tháng 3

Thành phần: như quy định; VP chuẩn bị, mời và báo cáo

Phòng 116-118
15h00 Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện KHKTTV & BĐKH

Thành phần: Đảng ủy, LĐĐV, CĐ, ĐTN

Thứ Ba

14/3

Phó Viện trưởng

Phạm Thị Thanh Ngà

8h30 Họp Hội thảo “Hợp tác tại tiểu vùng Mê Công, Mối quan hệ giữa nguồn nước-năng lượng-lương thực” Khách sạn Daewoo

 

Viện trưởng và

PhóViện trưởng Nguyễn Quốc Khánh

* Đi công tác tại thành phố Hồ Chí Minh (ông Trần Trung Thành và ông Nguyễn Minh Tuấn chuẩn bị tài liệu và đi cùng) TPHCM
Phó Viện trưởng

Lê Ngọc Cầu

 

8h30 Chủ trì họp với TT BĐKH về công tác của TT

Thành phần: toàn thể cán bộ TT

Phòng 116-118
Thứ Tư

15/3

Viện trưởng và

PhóViện trưởng Nguyễn Quốc Khánh

 

 

 

 

09h00

Tham dự hội nghị rà soát, xây dựng quy hoạch Lãnh đạo cấp phòng và Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu giai đoạn

2021- 2026 và giai đoạn 2026 – 2031 Thành phần: toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Phân Viện; Lãnh

đạo Phân viện phối hợp với Văn phòng chuẩn bị và cùng dự

Trụ sở

Phân viện

tại TP HCM

Viện trưởng và

PhóViện trưởng Nguyễn Quốc Khánh

 

 

14h00

Họp về kiểm tra công tác tài sản của Phân Viện KHKTTV&BDKH

Thành phần: TPKHTC, Lãnh đạo và cán bộ VP Phân viện, phòng KHTC và Phân viện chuẩn bị

Trụ sở

Phân viện

tại TP HCM

Phó Viện trưởng

Phạm Thị Thanh Ngà

08h30- 16h00 Tập huấn về giá thực hiện đặt hàng sp dvc phục vụ NSNN

Thành phần:P.KHTC chuẩn bị và cùng dự

Hội trường tầng 5 nhà B
Phó Viện trưởng

Phạm Thị Thanh Ngà

14h00 Tham dự hội nghị rà soát, xây dựng quy hoạch Lãnh đạo cấp phòng và Trung tâm Nghiên cứu Thuỷ văn và Hải văn giai đoạn 2021- 2026 và

giai đoạn 2026 – 2031

Thành phần: Lãnh đạo Trung tâm chuẩn bị; đại diện Lãnh đạo Văn phòng cùng dự

 

Phòng 116-118
Thứ Năm

16/3

Phó Viện trưởng

Phạm Thị Thanh Ngà

14h00 Giảng bài lớp Ths tại ĐH KHTN

 

ĐH KHTN
Thứ Sáu

17/3

Lãnh đạo Viện  

 

8h30

 

Chủ trì Hội thảo Khoa học thường niên Viện KHKTTV&BĐKH

Thành phần: Cán bộ Viện KHKTTV&BĐKH và khách mời)

Phòng 116-118
Phó Viện trưởng

Phạm Thị Thanh Ngà

 

14h30

Dạy học phần bắt buộc:”Tổng quan chung về NC Khí tượng, thuỷ văn, môi trường và BĐKH” cho NCS trúng tuyển 2022 Phòng 131
PhóViện trưởng Nguyễn Quốc Khánh  

8h30

 

Tham dự Hội thảo khoa học Bộ môn đo ảnh và Viễn thám Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà nội