IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo Bão và Áp thấp nhiệt đới
Dự báo bão số 6 (19h ngày 23 tháng 08 năm 2017)
Thứ năm, 24/08/2017