IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Thông báo và dự báo khí hậu
Thông báo và dự báo khí hậu số tháng 12 năm 2018
Thứ ba, 01/01/2019

Nội dung chính của bản “Thông báo và Dự báo khí hậu” số tháng 12/2018 gồm tổng kết về diễn biến khí hậu trên thế giới, ở Việt Nam trong tháng 9 - 11/2018 và nhận định về diễn biến của hiện tượng ENSO cũng như diễn biến khí hậu trên thế giới, ở Việt Nam trong 3 tháng 1 - 3/2019. Nguồn số liệu chủ yếu của bản Thông báo và Dự báo khí hậu được tham khảo từ các Trung tâm khí hậu lớn trên thế giới và từ Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Nội dung chính của bản tin Thông báo và dự báo khí hậu số tháng 12/2018: