IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Thông báo và dự báo khí hậu
GIỚI THIỆU BẢN TIN THÔNG BÁO VÀ DỰ BÁO KHÍ HẬU
Thứ hai, 27/07/2015

Thông báo và Dự báo khí hậu do Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng - Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu soạn thảo và xuất bản hàng tháng

Bản tin "Thông báo và Dự báo khí hậu" được thực hiện hàng tháng bởi Phòng Nghiên cứu Dự báo khí hậu, Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng - Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu.

Nội dung chính của bản tin “Thông báo và Dự báo khí hậu” tập trung vào:

Phần 1: Tổng kết khí hậu

Phần này trình bày chi tiết (bao gồm cả bảng biểu, hình vẽ) về diễn biến khí hậu trong tháng đã qua. Nội dung này được thực hiện dựa trên (1) số liệu quan trắc hàng tháng tại khoảng 143 trạm trên quy mô cả nước (số liệu CLIM) được cung cấp bởi Tổng cục Khí tượng Thủy văn; (2) Số liệu, dữ liệu, bản tin về hiện tượng ENSO, gió mùa, hoàn lưu, … được thu thập tại các Trung tâm dự báo trên thế giới (IRI, BOM, ECMWF, CPC, …); (3) Số liệu về diễn biến khí hậu toàn cầu và khu vực được thu thập từ các Trung tâm dự báo trên thế giới; (4) Số liệu về các hiện tượng cực đoan và thiệt hại được thu thập từ Tổng cục Khí tượng Thủy văn, các địa phương, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai,…

Phần 2: Dự báo khí hậu mùa 3 tháng tiếp theo

Bản tin dự báo, nhận định khí hậu được thực hiện dựa trên: (1) Mô hình dự báo khí hậu nghiệp vụ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; (2) Xem xét các kết quả dự báo từ các Trung tâm dự báo trên thế giới, Tổng cục Khí tượng Thủy văn; (3) Phương pháp chuyên gia trong dự báo khí hậu để đưa ra các nhận định.

Thông thường, bản tin "Thông báo và Dự báo khí hậu" được xuất bản vào ngày 27-30 hàng tháng.

Nội dung của “Thông báo và Dự báo khí hậu” được đăng tải trên Internet theo địa chỉ: http://www.imh.ac.vn.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Nghiên cứu Dự báo Khí hậu, Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng - Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu,

Địa chỉ: Số 23/62, Đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 04. 62728299.

Email: dubaokhihau@imh.ac.vndubaokhihau.imhen@gmail.com