IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thời tiết
Dự báo thời tiết bằng mô hình số trị 13h ngày 27/11/2022
Chủ nhật, 27/11/2022

                                           
Dự báo khí áp mực  biển và tổng lượng mưa bằng mô hình
 
Dự báo tổng lượng mưa 6h  
 
Dự báo hướng và tốc độ gió 
 
Thông tin dự báo chi tiết: 

Dự báo thời tiết tại một số điểm trạm Khí tượng Thủy văn (thời điểm dự báo - 07h ngày 27/11
/2022
)

Dự báo lượng mưa tích lũy 6h (mm) Tại một số điểm trạm Khí tượng Thủy văn