IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thời tiết
Dự báo thời tiết bằng mô hình số trị 07h ngày 17/12/2017
Chủ nhật, 17/12/2017

                                   Dự báo khí áp mực biển và tổng lượng mưa ngày 17/12/2017

 
 
 
 
                                   Dự báo tổng lượng mưa tích lũy 6h một ngày 17/12/2017