IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thời tiết
Dự báo thời tiết bằng mô hình số trị 07h ngày 18/07/2019
Thứ năm, 18/07/2019

                                           Dự báo khí áp mực biển và tổng lượng mưa ngày 18/07/2019

 
 
 D
ự báo hướng và tốc độ gió

ngày 18/07/

2019

 

Dự báo thời tiết tại một số điểm trạm Khí tượng Thủy văn (thời điểm dự báo - 07h ngày 18/07/2019)