IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thời tiết
Dự báo thời tiết bằng mô hình số trị 07h ngày 29/04/2017
Thứ bảy, 29/04/2017

Dự báo khí áp mực biển và tổng lượng mưa ngày 29/04/2017 
 
 Dự báo tổng lượng mưa tích lũy 6h một ngày 29/04/2017 
 
   Dự báo hướng và tốc độ gió ngày 29/04/2017 
 
 
Dự báo thời tiết tại một số điểm trạm Khí tượng Thủy văn (thời điểm dự báo - 07h ngày 29/04/2017)