IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thời tiết
Dự báo thời tiết bằng mô hình số trị 07h ngày 24/03/2018
Thứ bảy, 24/03/2018

1ự báo khí áp mực biển và tổng lượng mưa ngày 24/03/2018

 
 
 
                                                 Dự báo tổng lượng mưa tích lũy 6h một ngày 24/03/2018
 
 
 
 
                                                           
 Dự báo hướng và tốc độ gió ngày 24/03/2018