IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thời tiết
Dự báo thời tiết bằng mô hình số trị 07h ngày 18/10/2017
Thứ tư, 18/10/2017

          Dự báo khí áp mực biển và tổng lượng mưa ngày 18/10/2017

 
 
                                                                                                 
 
 
                                                Dự báo tổng lượng mưa tích lũy 6h một ngày 18/10/2017
 
 
                                 
 
 
  Dự báo hướng và tốc độ gió ngày 18/10/2017