IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thời tiết
Dự báo thời tiết bằng mô hình số trị 07h ngày 18/01/2019
Thứ sáu, 18/01/2019

                                             Dự báo khí áp mực biển và tổng lượng mưa ngày 18/01/2019

 
 
 
 
 
                                                    
Dự báo tổng lượng mưa tích lũy 6h một ngày 18/01/2019
 
 
 
 
 
Dự báo hướng và tốc độ gió 

ngày 18/01/2019