IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thời tiết
Dự báo thời tiết bằng mô hình số trị 07h ngày 28/03/2017
Thứ ba, 28/03/2017

Dự báo khí áp mực biển và tổng lượng mưa ngày 28/03/2017
 
 Dự báo tổng lượng mưa tích lũy 6h ngày 28/03/2017
 
 
   Dự báo hướng và tốc độ gió ngày 28/03/2017 
 
Dự báo thời tiết tại một số điểm trạm Khí tượng Thủy văn (thời điểm dự báo - 07h ngày 28/03/2017)