IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thời tiết
Dự báo thời tiết bằng mô hình số trị 07h ngày 25/06/2017
Chủ nhật, 25/06/2017

        Dự báo khí áp mực biển và tổng lượng mưa ngày 24/06/2017

 
 
           Dự báo tổng lượng mưa tích lũy 6h một ngày 24/06/2017
 
 
  Dự báo hướng và tốc độ gió ngày 24/06/2017
 

Dự báo thời tiết tại một số điểm trạm Khí tượng Thủy văn (thời điểm dự báo - 07h ngày 25/06/2017)