IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thời tiết
Dự báo thời tiết bằng mô hình số trị 07h ngày 19/03/2019
Thứ ba, 19/03/2019


                                            Dự báo khí áp mực biển và tổng lượng mưa ngày 19/03/2019

 
                                               Dự báo tổng lượng mưa tích lũy 6h một ngày 19/03/2019
 
 
                                                     Dự báo hướng và tốc độ gió 

ngày 19/03/2019