IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thời tiết
Dự báo thời tiết bằng mô hình số trị 07h ngày 23/05/2019
Thứ năm, 23/05/2019

                                           Dự báo khí áp mực biển và tổng lượng mưa ngày 23/05/2019