IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thời tiết
Dự báo thời tiết bằng mô hình số trị 07h ngày 26/05/20186
Thứ bảy, 26/05/2018

                                           Dự báo khí áp mực biển và tổng lượng mưa ngày 26/05/2018

 
 
 
Dự báo tổng lượng mưa tích lũy 6h một ngày 26/05/2018
 
 
 
 
Dự báo hướng và tốc độ gió ngày 26/05/2018