IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 07/08/2018
Thứ ba, 07/08/2018

/files/doc/Canhbaoluquet/Vienkttv-BTLQ2018010708.pdf


BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 07/08/2018)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 07/08/2018 từ 0mm đến 10mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 mm đến 30 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Kon Tum

Đắk Glei, Ngọc Hồi, Kon Rẫy và Đắk Hà

Cao

2

Đắk Nông

TX. Gia Nghĩa, Đắk Glong, Đắk R'lấp và Tuy Đức

Cao

3

Lâm Đồng

Đạ Huoai, TP. Bảo Lộc, Đam Rông, Bảo Lâm và Đạ Tẻh

Cao


Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Gia Lai

Đắk Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông và Chư Pưh

Trung Bình

2

Bình Thuận

Đức Linh

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 mm – 50 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.