IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin dự báo thủy văn ngày 15 tháng 6 năm 2017
Thứ sáu, 16/06/2017

BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN

(Dự báo cho vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng)

Nhận xét tình hình thủy văn 24 giờ qua:

- Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội tăng, đang ở mức 2.44 m lúc 7h ngày 15/6/2017.

- Lưu lượng vào hồ Hoà Bình biến đổi đạt 1080 m3/s vào lúc 7h ngày 15/6/2017.

- Mực nước hồ Hoà Bình đạt 94.81 m vào lúc 7h ngày 15/6/2017.

- Mực nước hồ Sơn La đạt 188.28 m vào lúc 7h ngày 15/6/2017.

- Lưu lượng vào hồ Sơn La biến đổi đạt 901 m3/s vào lúc 7h ngày 15/6/2017.

Dự báo:

- Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội tăng, lúc 7h ngày 16/6/2017 có khả năng đạt mức 2.65 m

- Lưu lượng vào hồ Hoà Bình biến đổi, có khả năng đạt 1100 m3/s vào lúc 7h ngày 16/6/2017.

- Mực nước hồ Hoà Bình, lúc 7h ngày 16/6/2017 có khả năng ở mức 94.35 m.

- Lưu lượng vào hồ Sơn La biến đổi, có khả năng đạt 1050 m3/s vào lúc 7h ngày 16/6/2017.

- Mực nước hồ Sơn La, lúc 7h ngày 16/6/2017 có khả năng ở mức 188.07 m

  

Số cửa đang sử dụng

Hồ Sơn La

Hồ Hòa Bình

Hà Nội

Yên Bái

Tuyên Quang

Giá

Ngày

Giờ

Cửa xả đáy

Tràn xả mặt

Q đến (m3/s)

H (cm)

Q đến (m3/s)

H (cm)

H (cm)

Q (m3/s)

H (cm)

Q (m3/s)

H (cm)

trị

14/6/2017

13

0

0

1130

18838

1350

9516

224

284

2563

370

1632

 
 

19

0

0

1722

18833

1550

9511

208

310

2576

374

1633

 

15/6/2017

1

0

0

1797

18845

950

9503

240

314

2578

578

1685

Thực

 

7

0

0

901

18828

1080

9481

244

314

2578

761

1723

đo

 

13

0

0

1450

18812

1450

9460

250

318

2580

845

1740

Dự

 

19

0

0

1750

18805

1600

9455

251

331

2586

1017

1772

báo

16/6/2017

1

0

0

1450

18811

1050

9447

260

339

2590

1111

1790

 
 

7

0

0

1050

18807

1100

9435

265

352

2596

1163

1800

 
 

13

0

0

1130

18838

1350

9516

267

360

2600

1220

1810

 
 

19

0

0

1722

18833

1550

9511

270

375

2607

1293

1822

 

17/6/2017

1

0

0

1797

18845

950

9503

277

385

2612

1329

1828

 
 

7

0

0

901

18828

1080

9481

282

403

2620

1341

1830

 

Dự báo được thực hiện với mục đích để người đọc tham khảo.