IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 16/06/2017
Thứ sáu, 16/06/2017

         I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

         II. Tình hình mưa

Có mưa rải rác một số khu vực miền núi phía Bắc với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 16/06/2017 phổ biến từ 10 - 40 mm  

         III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

   - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực miền núi phía Bắc có khả năng mưa lớn, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 60 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Quảng Ninh

TP. Móng Cái và Hải Hà

Trung Bình

Lạng Sơn

Văn Lãng, Cao Lộc và Lộc Bình

Trung Bình

Vĩnh Phúc

Lập Thạch, Tam Dương và Tam Đảo

Trung Bình

-   

Trong 24 giờ tới, tiếp có mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 35-75 mm. Cảnh báo khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.