IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin dự báo thủy văn ngày 16 tháng 6 năm 2017
Thứ sáu, 16/06/2017

BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN

(Dự báo cho vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng)

Nhận xét tình hình thủy văn 24 giờ qua:

- Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội tăng, đang ở mức 2.60 m lúc 7h ngày 16/6/2017.

- Lưu lượng vào hồ Hoà Bình biến đổi đạt 2430 m3/s vào lúc 7h ngày 16/6/2017.

- Mực nước hồ Hoà Bình đạt 94.78 m vào lúc 7h ngày 16/6/2017.

- Mực nước hồ Sơn La đạt 188.20 m vào lúc 7h ngày 16/6/2017.

- Lưu lượng vào hồ Sơn La biến đổi đạt 1935 m3/s vào lúc 7h ngày 16/6/2017.

Dự báo:

- Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội tăng, lúc 7h ngày 17/6/2017 có khả năng đạt mức 2.68 m

- Lưu lượng vào hồ Hoà Bình biến đổi, có khả năng đạt 2600 m3/s vào lúc 7h ngày 17/6/2017.

- Mực nước hồ Hoà Bình, lúc 7h ngày 17/6/2017 có khả năng ở mức 94.73m.

- Lưu lượng vào hồ Sơn La biến đổi, có khả năng đạt 2650 m3/s vào lúc 7h ngày 17/6/2017.

- Mực nước hồ Sơn La, lúc 7h ngày 17/6/2017 có khả năng ở mức 188.51 m.

Ngày

Giờ

Số cửa đang sử dụng

Hồ Sơn La

Hồ Hòa Bình

Hà Nội

Yên Bái

Tuyên Quang

Giá

trị

Cửa xả đáy

Tràn xả mặt

Q đến (m3/s)

H (cm)

Q đến (m3/s)

H (cm)

H (cm)

Q (m3/s)

H (cm)

Q (m3/s)

H (cm)

15/6/2017

13

0

0

2038

18816

2460

9479

228

65

1691

228

65

 
 

19

0

0

2124

18815

2260

9477

220

83

1703

220

83

 

16/6/2017

1

0

0

2402

18806

2090

9478

248

140

1755

248

140

Thực

 

7

0

0

1935

18820

2430

9478

260

110

1739

260

110

đo

 

13

0

0

2400

18832

2480

9479

245

90

1730

245

90

Dự

 

19

0

0

2500

18841

2520

9477

250

112

1761

250

112

báo

17/6/2017

1

0

0

2600

18848

2550

9476

260

105

1770

260

105

 
 

7

0

0

2650

18851

2600

9473

268

100

1775

268

100

 
 

13

0

0

2038

18816

2460

9479

275

88

1782

275

88

 
 

19

0

0

2124

18815

2260

9477

282

110

1800

282

110

 

18/6/2017

1

0

0

2402

18806

2090

9478

290

100

1815

290

100

 
 

7

0

0

1935

18820

2430

9478

305

90

1842

305

90