IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin dự báo thủy văn ngày 17 tháng 6 năm 2017
Thứ bảy, 17/06/2017

BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN

(Dự báo cho vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng)

 

Nhận xét tình hình thủy văn 24 giờ qua:

- Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội tăng, đang ở mức 2.70 m lúc 7h ngày 17/6/2017.

- Lưu lượng vào hồ Hoà Bình biến đổi đạt 2210 m3/s vào lúc 7h ngày 17/6/2017.

- Mực nước hồ Hoà Bình đạt 94.65 m vào lúc 7h ngày 17/6/2017.

- Mực nước hồ Sơn La đạt 188.32 m vào lúc 7h ngày 17/6/2017.

- Lưu lượng vào hồ Sơn La biến đổi đạt 2107 m3/s vào lúc 7h ngày 17/6/2017.

 

Dự báo:

- Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội tăng, lúc 7h ngày 18/6/2017 có khả năng đạt mức 2.80 m

- Lưu lượng vào hồ Hoà Bình biến đổi, có khả năng đạt 2140 m3/s vào lúc 7h ngày 18/6/2017.

- Mực nước hồ Hoà Bình, lúc 7h ngày 18/6/2017 có khả năng ở mức 94.54m.

- Lưu lượng vào hồ Sơn La biến đổi, có khả năng đạt 2420 m3/s vào lúc 7h ngày 18/6/2017.

- Mực nước hồ Sơn La, lúc 7h ngày 18/6/2017  có khả năng ở mức 188.78 m.

 

 

Ngày

 

Giờ

Số cửa đang sử dụng

Hồ Sơn La

Hồ Hòa Bình

Hà Nội

Yên Bái

Tuyên Quang

Giá

trị

Cửa xả đáy

Tràn xả mặt

Q đến (m3/s)

H (cm)

Q đến (m3/s)

H (cm)

H (cm)

Q (m3/s)

H (cm)

Q (m3/s)

H (cm)

16/6/2017

13

0

0

2297

18815

1850

9469

250

261

2551

939

1758

 

 

19

0

0

2059

18816

2370

9470

240

248

2544

1111

1790

 

17/6/2017

1

0

0

2427

18815

1850

9468

260

259

2550

1062

1781

Thực

 

7

0

0

2107

18832

2210

9465

270

302

2572

819

1735

đo

 

13

0

0

2180

18844

2040

9463

275

298

2570

865

1744

Dự

 

19

0

0

2230

18857

1980

9460

276

282

2562

897

1750

báo

18/6/2017

1

0

0

2370

18865

2060

9458

278

284

2563

928

1756

 

 

7

0

0

2420

18878

2140

9454

280

278

2560

949

1760

 

 

13

0

0

2460

18884

2080

9452

270

318

2580

989

1767

 

 

19

0

0

2310

18895

2010

9449

265

360

2600

1006

1770

 

19/6/2017

1

0

0

2250

18902

1970

9446

262

385

2612

1047

1778

 

 

7

0

0

2360

18908

2230

9445

260

425

2630

1163

1800