IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin dự báo thủy văn ngày 18/06/2017
Chủ nhật, 18/06/2017

BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN

(Dự báo cho vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng)

Nhận xét tình hình thủy văn 24 giờ qua:

- Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội giảm, đang ở mức 2.64 m lúc 7h ngày 18/6/2017.

- Lưu lượng vào hồ Hoà Bình biến đổi đạt 1980 m3/s vào lúc 7h ngày 18/6/2017.

- Mực nước hồ Hoà Bình đạt 94.20 m vào lúc 7h ngày 18/6/2017.

- Mực nước hồ Sơn La đạt 188.46 m vào lúc 7h ngày 18/6/2017.

- Lưu lượng vào hồ Sơn La biến đổi đạt 1667 m3/s vào lúc 7h ngày 18/6/2017.

Dự báo:

- Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội tăng, lúc 7h ngày 19/6/2017 có khả năng đạt mức 2.45 m

- Lưu lượng vào hồ Hoà Bình biến đổi, có khả năng đạt 1870 m3/s vào lúc 7h ngày 19/6/2017.

- Mực nước hồ Hoà Bình, lúc 7h ngày 19/6/2017 có khả năng ở mức 93.87m.

- Lưu lượng vào hồ Sơn La biến đổi, có khả năng đạt 1620 m3/s vào lúc 7h ngày 19/6/2017.

- Mực nước hồ Sơn La, lúc 7h ngày 19/6/2017 có khả năng ở mức 188.59 m.

Ngày

Giờ

Số cửa đang sử dụng

Hồ Sơn La

Hồ Hòa Bình

Hà Nội

Yên Bái

Tuyên Quang

Giá

trị

Cửa xả đáy

Tràn xả mặt

Q đến (m3/s)

H (cm)

Q đến (m3/s)

H (cm)

H (cm)

Q (m3/s)

H (cm)

Q (m3/s)

H (cm)

17/6/2017

13

0

0

2103

18838

900

9449

264

314

2578

544

1677

 
 

19

0

0

1681

18842

2000

9439

248

314

2578

560

1681

 

18/6/2017

1

0

0

1835

18842

1800

9430

260

308

2575

860

1743

Thực

 

7

0

0

1667

18846

1980

9420

264

304

2573

1062

1781

đo

 

13

0

0

1840

18850

1170

9412

260

298

2570

1006

1770

Dự

 

19

0

0

1430

18852

1960

9404

258

288

2565

960

1762

báo

19/6/2017

1

0

0

1570

18855

1820

9395

250

278

2560

897

1750

 
 

7

0

0

1620

18859

1870

9387

245

259

2550

871

1745

 
 

13

0

0

1730

18861

1240

9380

245

255

2548

845

1740

 
 

19

0

0

1650

18864

2080

9374

243

241

2540

808

1733

 

20/6/2017

1

0

0

1780

18868

1920

9376

242

232

2535

784

1728

 
 

7

0

0

1830

18873

2040

9369

240

223

2530

747

1720