IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 18/06/2017
Chủ nhật, 18/06/2017

            I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

           II. Tình hình mưa

     - Có mưa rải rác một số khu vực miền núi phía Bắc với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 18/06/2017 từ 10 - 40 mm

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

     - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực miền núi phía Bắc có khả năng mưa lớn, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 60 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Lạng Sơn

Cao Lộc, Chi Lăng và Lộc Bình

Trung Bình

Bắc Giang

Lạng Giang, Việt Yên

Trung Bình

Hòa Bình

Lương Sơn

Trung Bình

 

Trong 24 giờ tới, tiếp có mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50-80 mm. Cảnh báo khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.