IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 19/06/2017
Thứ hai, 19/06/2017

           I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

           II. Tình hình mưa

     - Có mưa rải rác một số khu vực Tây Bắc với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 19/06/2017 từ 20 - 40 mm

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

     - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Tây Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rải rác, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 20 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Điện Biên

Mường Chà, Tuần Giáo, Điện Biên và Mường Ảng

Trung Bình

Lai Châu

Tân Uyên

Trung Bình

Thanh Hóa

Mường Lát, Quan Sơn, Lang Chánh và Thường Xuân

Trung Bình

Nghệ An

Quế Phong

Trung Bình

 
Trong 24 giờ tới, tiếp có mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-60 mm. Cảnh báo khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.