IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 28/9/2018
Thứ sáu, 28/09/2018

/files/doc/Canhbaoluquet/2018/Vienkttv-BTLQ2018092807.pdf
 

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 28/09/2018)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 7h ngày 28/09/2018 từ 20mm đến trên 90mm

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ và Trung Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 70 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thanh Hóa

Quan Sơn, Lang Chánh và Thường Xuân

Cao

2

Nghệ An

Quế Phong

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Tuyên Quang

Chiêm Hóa, Yên Sơn và Sơn Dương

Trung Bình

2

Thái Nguyên

Định Hóa và Đại Từ

Trung Bình

3

Phú Thọ

Phù Ninh

Trung Bình

4

Lai Châu

Mường Tè

Trung Bình

5

Quảng Bình

Lệ Thủy

Trung Bình

6

Quảng Trị

Hướng Hóa

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 – 90 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.