IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 28/9/2018
Thứ sáu, 28/09/2018

/files/doc/2018/Vienkttv-BTLQ2018092813.pdf

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 28/09/2018)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 28/09/2018 từ 20mm đến trên 60mm

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dựbáo trong 6h tới, một số khu vực Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ20 đến 90 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Điện Biên

Nậm Pồ và Mường Nhé

Cao

2

Thanh Hóa

Như Xuân, Lang Chánh

Cao

3

Nghệ An

Quế Phong, Tương Dương, Con Cuông

Cao

4

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê

Cao

5

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa và Lệ Thủy

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lai Châu

Nậm Nhùn và Mường Tè

Trung Bình

2

Kon Tum

Kon Rẫy và Đắk Hà

Trung Bình

3

Lâm Đồng

Đạ Huoai, Đơn Dương, Đức Trọng và Bảo Lâm

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Tây Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy phổ biến từ30 – 120 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.