IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 29/9/2018
Thứ bảy, 29/09/2018

/files/doc/Vienkttv-BTLQ2018092909.pdf

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 29/09/2018)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Bắc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 29/09/2018 từ 20mm đến trên 60mm

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dựbáo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 90 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Nghệ An

Thanh Chương

Cao

2

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê

Cao

3

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Trị

Vĩnh Linh và Hướng Hóa

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 – 120 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.