IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 29/9/2018
Thứ bảy, 29/09/2018

/files/doc/Canhbaoluquet/2018/Vienkttv-BTLQ2018092919.pdf

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 29-09-2018)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 29-09-2018 từ 30 mm đến 70mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 35mm đến 95mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1

Quảng Trị

Hướng Hóa và ĐaKrông

Cao

2

Thừa Thiên Huế

Phong Điền và A Lưới

Cao

3

Lâm Đồng

Đạ Huoai, TP. Bảo Lộc và Bảo Lâm

Cao

4

Bình Thuận

Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1

Quảng Bình

Lệ Thủy

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở các khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên lượng mưa tích lũy phổ biến từ 35mm đến 100mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.