IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 02/10/2018
Thứ ba, 02/10/2018

/files/doc/Canhbaoluquet/2018/Vienkttv-BTLQ2018100213.pdf

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 02-10-2018)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 02-10-2018 từ 20mm đến 40mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20mm đến 80mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1.

Đắk Lắk

M'Đrắk

Cao

2.

Lâm Đồng

Đơn Dương, Đức Trọng, Bảo Lâm

Cao

3.

Phú Yên

Sông Hinh và Tây Hòa

Cao

4.

Bình Thuận

Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1.

Quảng Ngãi

Ba Tơ

Trung Bình

2.

Gia Lai

K'Bang

Trung Bình

3.

Đắk Nông

Cư Jút, Đắk Mil và Krông Nô

Trung Bình

4.

Bình Định

Tây Sơn và Vân Canh

Trung Bình

5.

Khánh Hòa

Vạn Ninh và Khánh Vĩnh

Trung Bình

6.

Ninh Thuận

Ninh Sơn

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực Tây Nguyên lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20mm đến 30mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.