IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 02/10/2018
Thứ ba, 02/10/2018

 /files/doc/Canhbaoluquet/2018/Vienkttv-BTLQ2018100219.pdf

         BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 02-10-2018)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 02-10-2018 từ 40mm đến 60mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Nam Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40mm đến 60mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ngãi

Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ và Ba Tơ

Cao

2

Bình Định

An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân và Phú Mỹ

Cao

3

Phú Yên

Tuy Hòa, Tây Hòa và Đông Hòa

Cao

4

Khánh Hòa

Cam Lâm,Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, và Khánh Sơn

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Núi Thành

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực Trung Bộ lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50mm đến 120mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.