IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 03/10/2018
Thứ tư, 03/10/2018

/files/doc/Canhbaoluquet/2018/Vienkttv-BTLQ2018100307.pdf

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 03-10-2018)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 03-10-2018 từ 30mm đến 90mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40mm đến 90mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1.

Quảng Trị

Hướng Hóa, ĐaKrông và Hải Lăng

Cao

2.

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Cao

3.

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Cao

4.

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Núi Thành, Phú Ninh và Nông Sơn

Cao

5.

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Minh Long và Ba Tơ

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1.

Lâm Đồng

Đạ Huoai

Trung Bình

2.

Bình Định

An Lão và Hoài Ân

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50mm đến 120mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.