IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 16/7/2017
Chủ nhật, 16/07/2017

            I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

            II. Tình hình mưa

     - Có mưa một số khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 16/7/2017 từ 10 - 30 mm.

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

     - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 - 75 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Quảng Ninh

Bình Liêu, Tiên Yên và Hải Hà

Trung Bình

Lạng Sơn

Đình Lập

Trung Bình

Yên Bái

Văn Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn

Trung Bình

Sơn La

Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn và Vân Hồ

Trung Bình

Hòa Bình

Đà Bắc, Tân Lạc và Mai Châu

Trung Bình

Thanh Hóa

Mường Lát

Trung Bình

Hà Tĩnh

Hương Khê

Cao

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Cao

Quảng Trị

Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ và Hải Lăng

Cao

Thừa Thiên Huế

Phong Điền và A Lưới

Cao

Quảng Nam

Tây Giang, Nam Giang và Phước Sơn

Trung Bình

Kon Tum

Đắk Glei, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Sa Thầy, Tu Mơ Rông và Ia H'Drai

Trung Bình

Gia Lai

Đắk Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Mang Yang, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê và Chư Pưh

Trung Bình

      - Trong 24 giờ tới, tiếp có mưa ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ 30 đến trên 100 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.