IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 17/7/2017
Thứ hai, 17/07/2017

            I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

           II. Tình hình mưa

     - Có mưa lớn nhiều nơi khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 17/7/2017 từ 40 - 80 mm

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

     - Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40 - 80 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Sơn La

Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã và Vân Hồ

Cao

Hòa Bình

Đà Bắc, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Kim Bôi, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu, Lạc Sơn, Yên Thủy và Lạc Thủy

Cao

Nghệ An

Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Con Cuông, Anh Sơn và Thanh Chương

Cao

Thanh Hóa

Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Thọ Xuân, Thường Xuân, Như Xuân và Như Thanh

Cao

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê

Cao

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch

Cao

Kon Tum

Đắk Glei, Ngọc Hồi, Đắk Tô, Kon Plông, Kon Rẫy, Đắk Hà, Sa Thầy, Tu Mơ Rông và Ia H'Drai

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Quảng Ninh

Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và Ba Chẽ

Trung Bình

Lạng Sơn

Cao Lộc, Chi Lăng, Lộc Bình và Đình Lập

Trung Bình

Lào Cai

Bát Xát, Bảo Thắng, Sa Pa và Văn Bàn

Trung Bình

Yên Bái

Văn Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn

Trung Bình

Quảng Nam

Tây Giang, Nam Giang và Phước Sơn

Trung Bình

Quảng Trị

Hướng Hóa và ĐaKrông

Trung Bình

     - Trong 24 giờ tới, tiếp có mưa ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy từ trên 100 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.