IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 05/8/2017
Thứ bảy, 05/08/2017

           I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

           II. Tình hình mưa

     - Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 05/8/2017 từ 5 - 20 mm

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

      - Dự báo trong 6 giờ tới, một số khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 20 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Quảng Ninh

TP. Uông Bí, Bình Liêu, Hải Hà, Ba Chẽ và Hoành Bồ

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Bắc Giang

Sơn Động

Trung Bình

Cao Bằng

Trùng Khánh và Hạ Lang

Trung Bình

Lào Cai

Bát Xát, Bảo Thắng, Sa Pa và Văn Bàn

Trung Bình

Điện Biên

Điện Biên và Điện Biên Đông

Trung Bình

Lai Châu

Phong Thổ và Tân Uyên

Trung Bình

Sơn La

Thuận Châu, Sông Mã và Sốp Cộp

Trung Bình

Kon Tum

Ngọc Hồi và Sa Thầy

Trung Bình

    

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy từ 50 - 75 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.