IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 06/8/2017
Chủ nhật, 06/08/2017

           I. Căn cứ cảnh báo

     - Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

     - Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

     - Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

           II. Tình hình mưa

     - Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 06/8/2017 từ 10 - 54 mm

           III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

      - Dự báo trong 6 giờ tới, một số khu vực Bắc Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 40 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Tuyên Quang

Chiêm Hóa và Hàm Yên

Cao

Yên Bái

Văn Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

Hà Giang

Bắc Quang

Trung Bình

Bắc Kạn

Ba Bể, Ngân Sơn và Bạch Thông

Trung Bình

Lào Cai

Văn Bàn

Trung Bình

Điện Biên

Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Chà, Điện Biên và Điện Biên Đông

Trung Bình

Lai Châu

Nậm Nhùn, Tam Đường, Mường Tè, Sìn Hồ, Than Uyên và Tân Uyên

Trung Bình

Sơn La

Bắc Yên, Phù Yên, Sông Mã và Sốp Cộp

Trung Bình

     - Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy từ 20 - 60 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.