IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 18/11/2018
Chủ nhật, 18/11/2018

VIỆN KHOA HỌC

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

THỦY VĂN VÀ HẢI VĂN

---------------------

-------------------

Hà Nội 19h00 ngày 18 tháng 11 năm 2018

Số: 191811-2018/VKTTV

 

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 18-11-2018)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 19h ngày 17-11-2018 tính đến 19h ngày 18-11-2018 từ 60mm đến 380mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Nam Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 60mm đến 150mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1.

Phú Yên

Phú Hòa, Sông Cầu, Sơn Hòa

Cao

2.

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Sơn

Cao

3.

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh, Diên Khánh

Cao

4.

Lâm Đồng

Lạc Dương, Đơn Dương

Cao

5.

Đăk Lăk

Ea Kar, Krông Bông, Lăk, M’Drăk

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1.

Khánh Hòa

Cam Lâm, Cam Ranh

Trung Bình

2.

Ninh Thuận

Ninh Phước, Thuận Nam

Trung Bình

3.

Phú Yên

Đồng Xuân

Trung Bình

4.

Bình Định

Vân Canh, An Nhơn

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở một số khu vực Nam Trung Bộ lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50mm đến 120mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này. 
 
 Vienkttv-BTLQ2018111819.pdf