IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 23/11/2018
Thứ sáu, 23/11/2018

/files/doc/2018/Vienkttv-BTLQ2018112307.pdf

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 23/11/2018)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 23/11/2018 từ 20 đến 90 mm

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ và Nam Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 60 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành và Phú Ninh

Trung Bình

2

Quảng Ngãi

Tây Trà và Minh Long

Trung Bình

3

Phú Yên

Sông Hinh và Tây Hòa

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 – 100 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.