IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 23/11/2018
Thứ sáu, 23/11/2018

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 23/11/2018)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 23/11/2018 từ 20 đến 40 mm

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ và Nam Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 40 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

-

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ngãi

Sơn Hà, Minh Long và Ba Tơ

Cao

2

Gia Lai

K'Bang

Cao

3

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lâm Đồng

Lạc Dương

Trung Bình

2

Bình Định

An Lão

Trung Bình

3

Phú Yên

Tây Hòa

Trung Bình

4

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Hải, Thuận Bắc và Thuận Nam

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Bộ và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 – 100 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.