IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 24/11/2018
Thứ bảy, 24/11/2018

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 24/11/2018)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 24/11/2018 từ 20 đến 40 mm

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dựbáo trong 6h tới, một số khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 90 mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành và Phú Ninh

Cao

2

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây và Ba Tơ

Cao

3

Đắk Lắk

Ea Kar, M'Đrắk, Krông Bông, Krông Pak, Krông Ana, Lắk và Cư Kuin

Cao

4

Lâm Đồng

Lạc Dương, Đơn Dương và Đức Trọng

Cao

5

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa và Phú Hòa

Cao

6

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

7

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc và Thuận Nam

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Đắk Nông

Đắk Glong, Krông Nô và Đắk Song

Trung Bình

2

Bình Định

An Lão và Vân Canh

Trung Bình

3

Bình Thuận

Bắc Bình

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50 – 120 mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.