IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 24/11/2018
Thứ bảy, 24/11/2018

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 24-11-2018)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 24-11-2018 từ 20mm đến 40mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ và Nam Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30mm đến 90mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1

Quảng Nam

Đông Giang, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành và Phú Ninh

Cao

2

Lâm Đồng

TP. Đà Lạt, Đam Rông, Lạc Dương, Đơn Dương và Đức Trọng

Cao

3

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa và Phú Hòa

Cao

4

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

5

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc và Thuận Nam

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1

Quảng Ngãi

Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ

Trung Bình

2

Gia Lai

TX. Ayun Pa và K'Bang

Trung Bình

3

Đắk Nông

Krông Nô

Trung Bình

4

Bình Thuận

Bắc Bình

Trung Bình

5

Bình Định

An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn và Vân Canh

Trung Bình

6

Đắk Lắk

Ea H'leo, Krông Năng, Ea Kar, M'Đrắk, Krông Bông, Krông Pak, Krông Ana, Lắk và Cư Kuin

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở các khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40mm đến 120mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.