IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 24/11/2018
Thứ bảy, 24/11/2018

/files/doc/Canhbaoluquet/2018/Vienkttv-BTLQ2018112413.pdf

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 24-11-2018)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 24-11-2018 từ 30mm đến 50mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ và Nam Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30mm đến 80mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ

Cao

2

Kon Tum

 

Cao

3

Gia Lai

TX. An Khê, TX. Ayun Pa, K'Bang và Đak Pơ

Cao

4

Đắk Lắk

Ea H'leo, Ea Kar, M'Đrắk, Krông Bông, Krông Pak, Krông Ana, Lắk và Cư Kuin

Cao

5

Bình Định

An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn và Vân Canh

Cao

6

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh và Tây Hòa

Cao

7

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

8

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc và Thuận Nam

Cao

9

Bình Thuận

Bắc Bình

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1

Quảng Nam

Núi Thành

Trung Bình

2

Đắk Nông

Đắk Glong

Trung Bình

3

Lâm Đồng

Đam Rông, Lạc Dương và Đức Trọng

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở các khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30mm đến 120mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.