IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 25/11/2018
Chủ nhật, 25/11/2018

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 25-11-2018)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 25-11-2018 từ 30mm đến 50mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực Trung Bộ và Nam Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40mm đến 90mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1

Quảng Nam

Đông Giang, Đại Lộc, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành và Phú Ninh

Cao

2

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ

Cao

3

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc và Thuận Nam

Cao

4

Bình Thuận

Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam

Cao

5

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh và Tây Hòa

Cao

6

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh và Khánh Sơn

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1

Kon Tum

Đắk Glei, Kon Rẫy, Đắk Hà và Tu Mơ Rông

Trung Bình

2

Gia Lai

K'Bang

Trung Bình

3

Lâm Đồng

TP. Đà Lạt, Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng và Bảo Lâm

Trung Bình

4

Bình Định

An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn và Vân Canh

Trung Bình

5

Đắk Lắk

Krông Năng, Ea Kar và M'Đrắk

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở các khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40mm đến 120mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.