IMHEN
Hoạt động nghiệp vụ / Dự báo thủy văn
Bản tin cảnh báo lũ quét 1h ngày 26/11/2018
Thứ hai, 26/11/2018

Vienkttv-BTLQ2018112601.pdf

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 26-11-2018)

I. Căn cứ cảnh báo

- Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

- Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

- Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

- Có mưa tại một số khu vực Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy từ 7h ngày 25-11-2018 tính đến 01h ngày 26-11-2018 từ 30mm đến 210mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

- Dự báo trong 6h tới, một số khu vực thuộc Nam Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20mm đến 90mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1

Lâm Đồng

Đạ Huoai, TP. Đà Lạt, TP. Bảo Lộc, Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng và Bảo Lâm

Cao

2

Bình Định

An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn và Vân Canh

Cao

3

Phú Yên

Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh và Tây Hòa

Cao

4

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn, TP Nha Trang

Cao

5

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc và Thuận Nam

Cao

6

Bình Thuận

Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quyét

1

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang và Núi Thành

Trung Bình

2

Quảng Ngãi

Sơn Hà, Minh Long và Ba Tơ

Trung Bình

- Trong 24 giờ tới, có mưa ở các khu vực Nam Trung Bộ và lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20mm đến 120mm. Đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên địa bàn miền núi thuộc các khu vực này.